Projekt „Program rehabilitacji leczniczej" RPLD.10.03.01-10-A010/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020

Logotypy Fundusze Europejskie, RP, Województwo Łódzkie, UE

Kwota dofinansowania:   685 229,76

Celem głównym projektu jest: Poprawa stanu zdrowia prowadząca do utrzymania zatrudnienia oraz powrotu do pracy min.10% z 473(300K/173M) - uczestników projektu – mieszkańców województwa łódzkiego: powiatu łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, tomaszowskiego w wieku aktywności zawodowej poprzez wdrożenie „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkie w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy” w okresie  01.10.2021 - 30.06.2023

Wymogi dla uczestników:

 • mieszkańcy woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC –powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, tomaszowski
 • w wieku aktywności zawodowej
 • ze zdiagnozowaną choroba układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kat.: M47 - M54, udowodnione dokumentacją medyczną potwierdzająca diagnozę(nie starszą niż jeden rok)
 • których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym
 • które wyrażą pisemną zgodę i złożą oświadczenie dotyczące niekorzystania w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń takich jak zaplanowane w projekcie finansowanych z innych środków publicznych, w tym NFZ

Działania w projekcie, którymi objęci zostaną uczestnicy:

 • I porada rehabilitacyjna
  W trakcie której przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad, uwzględniający m.in. takie aspekty jak zakres niesprawności/zaburzenia, stosowane dotychczas metody leczenia i rehabilitacji, zażywane leki, rodzaj stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego, informacje o wykonywanej pracy zawodowej, nawykach ruchowych, aktywności fizycznej. Wykonane będą odpowiednie badania przedmiotowe (wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu - zakres i miejsce występowania bólu) oraz szereg  pomiarów.
 • Rehabilitacja z elementami edukacji 
  Zgodnie z indywidualnym Programem Usprawnienia Leczniczego dla pacjenta, który przewiduje 10 dniowy cykl zabiegów (min. 3 dni zabiegowe w tygodniu), w uzasadnionych - względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego - przypadkach, decyzją lekarza rehabilitacji lub fizjoterapeuty układającego PUL, cykl zabiegów może zostać wydłużony do maksymalnie 15 dni. Maksymalnie 5 zabiegów dziennie. 
 • Warsztaty psychoedukacyjne
  Uczestnik weźmie udział w dwóch indywidualnych warsztatach psychoedukacyjnych (każde spotkanie trwające min. 60 minut). Warsztaty psychoedukacyjne prowadzone będą przez: 
  dietetyka (1 spotkanie), psychologa (1 spotkanie prowadzone w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne).
 • II porada rehabilitacyjna (konsultacja końcowa)
  W czasie konsultacji końcowej  zostaną ponownie przeprowadzone wszystkie pomiary i testy, które zostały przeprowadzone w czasie wizyty kwalifikującej. Osoba prowadząca końcową poradę rehabilitacyjną porówna wyniki kwestionariusza wypełnionego podczas I i końcowej konsultacji (aktywność fizyczna). 

Rezultatem projektu będzie powrót na rynek pracy w formie utrzymania lub zdobycia zatrudnienia min 10% GD oraz poddanie zabiegom poprawiającym stan zdrowia 450 osób.

 

Realizator projektu

Logo Medkol - Centrum medyczne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-KOL Sp. z o.o.
ul. Przejazd 6 , 95-040 Koluszki

telefon - (+48) 44 714 55 00 
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Szczegółowe informacje i zapisy do projektu:

Telefon: 512-096-652
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dowiedz się więcej na:

https://rpo.lodzkie.pl

Zadbaj o swój kręgosłup