Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.

 

 

Załączniki: 

  1. Zapytanie_ofertowe.pdf
  2. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.pdf
  3. Załącznik nr 2a - OPZ część 1.pdf
  4. Załącznik nr 2b - OPZ część 2.pdf
  5. Załącznik nr 2c - OPZ część 3.pdf
  6. Zalącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf
  7. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE.pdf 
  8. Załącznik nr 5a - WZÓR UMOWY.pdf
  9. Załącznik nr 5b - WZÓR UMOWY.pdf
  10. Załącznik nr 5c - WZÓR UMOWY.pdf