dr Monika Wójcik-Suwalska (spec. chorób wewnętrznych)

dr Jarosław Suwalski (chirurg, spec. med. ogólnej)