W naszym Centrum Medycznym Pracownia Tomografii Komputerowej wyposażona jest w najnowocześniejszy tomograf komputerowy OPTIMA CT520.

Tomografia Komputerowa (badanie TK) to specjalistyczne badanie obrazowe wykorzystujące promieniowanie jonizujące, mające szeroki zakres zastosowań w diagnostyce medycznej począwszy od urazów i stanów nagłych do badań planowych. Źródłem promieniowania jest lampa rentgenowska obracająca się wzdłuż osi ciała pacjenta, emitowane przez nią promienie są pochłaniane przez układ detektorów umieszczony w obrębie aparatu i rejestrujący osłabienie promieniowania przechodzącego przez organizm ludzki na zasadach podobnych do radiologii konwencjonalnej. Specjalne procesory i dedykowane oprogramowanie umożliwiają przetworzenie danych uzyskanych przez detektory w wysokiej rozdzielczości obrazy przekrojów ciała ludzkiego, wykorzystując różnice w gęstości poszczególnych tkanek. Badanie TK jest stosunkowo mało obciążającym dla pacjenta. Jest ono wykonywane w pozycji leżącej w aparacie o szerokim otworze. Badanie jest krótkie, czas badania głowy czy zatok przynosowych nie przekracza minuty, a standardowe wielofazowe badanie jamy brzusznej trwa do 15 min. Ze względu na narażenie na promieniowanie wymagane jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TK

 1. Nie jeść przez 5 godzin przed badaniem.
 2. Zgłosić się do pracowni na 30 min przed badaniem (dodatkowe przygotowanie do badania na miejscu w pracowni zależnie od rodzaju badania).
 3. Dostarczyć skierowanie oraz dokumentacje medyczną z wcześniej wykonanych badań, zwłaszcza obrazowych, takich jak badania Rtg, Usg, TK czy MR związanych z diagnozowaną chorobą.
 4. W związku z faktem, że w większości przypadków w czasie badania podawany jest dożylnie jodowy środek kontrastowy konieczne jest posiadanie aktualnych wyników badań krwi z oznaczeniem poziomu kreatyniny   i mocznika dla oceny pracy nerek.
 5. Pacjenci ze schorzeniami tarczycy mający mieć badanie z dożylnym podaniem środka kontrastowego powinni mieć zaświadczenie od prowadzącego lekarza endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania środka kontrastowego.
 6. Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących badania i ew. szczególnych wymogów z nim związanych udziela rejestracja naszej placówki przy zapisie.

W naszej placówce wykonujemy tomografię komputerową:

 • TK głowy i angio głowy
 • TK twarzoczaszki
 • TK oczodołów
 • TK siodła tureckiego
 • TK kości skroniowych
 • TK zatok (3 płaszczyzny)
 • TK szyi i angio szyi
 • TK klatki piersiowej w trybie HRCT
 • TK angio klatki piersiowej
 • TK jamy brzusznej i angio jamy brzusznej
 • TK miednicy
 • TK wątroby i śledziony
 • TK trzustki
 • TK nerek/nadnerczy
 • TK kręgosłupa
 • TK kończyn górnych i dolnych

Zapraszamy do Przychodni Lekarskiej MED-KOL na wykonanie badania TK. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą. W chwili obecnej wykonujemy tylko badania prywatnie.

Pracownia Tomografii Komputerowej czynna jest w każdy piątek miesiąca. w godz. 14:00-18:00

Zapraszamy!