Realizowane projekty

Projekt „Wczesne wykrywanie i zapobieganie cukrzycy typu II ” RPLD.10.03.02-10-B004/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014 – 2020

Kwota dofinansowania: 131 500 PLN

Celem głównym projektu jest: zwiększenie wśród 300 mieszkańców województwa łódzkiego (powiatu łódzkiego wschodniego, tomaszowskiego i brzezińskiego oraz gminy słabo zaludnione) w wieku aktywności zawodowej powyżej
45 roku życia, świadomości z zakresu występowania u nich wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę, stanu przed cukrzycowego lub cukrzycy poprzez udział w programie w okresie od 01.09.2018 – 30.06.2021 r. Celem projektu jest również zwiększenie wiedzy na temat sposobu redukcji czynników ryzyka rozwoju choroby.