Realizowane projekty

Projekt "Program profilaktyki nowotworów skóry" RPLD.10.03.02-10-0006/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014 - 2020

 

logotypy

 

Wartość projektu: 808 791,32 zł
Kwota dofinansowania: 735 392,32 PLN

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie wśród 1535 mieszkańców woj. łódzkiego, powiatu łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, tomaszowskiego w wieku aktywności zawodowej wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału tych osób w świadczeniach dermatologicznych ukierunkowanych na profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów skóry poprzez ich udział w programie profilaktyki w okresie 01.06.2021 – 30.06.2023